Uppsatsen handlar om vad socialarbetarna anser fungerar i arbetet med att hjälpa evidensbaserat socialt arbete vilket innebär utvecklandet av mer enhetliga.

7350

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbete med manualbaserade metoder, i en utvald stadsdel i Göteborg, kan påverka det sociala arbetet som profession, samt hur det kan påverka socialarbetare och brukare. Vi har intervjuat tio socialarbetare, verksamma inom behandlande och förebyggande arbete med barn och familjer.

redogöra för, kritiskt diskutera och kontextuellt basera begreppet utvärdering som det kan förekomma och användas i olika sammanhang inom socialt arbete. Evidensbaserat socialt arbete teori, kritik, praktik är en sådan bok. Författarna belyser hur det evidensbaserade arbetet har vuxit fram och vilka vetenskapliga krav som bör ställas för att en insats ska bedömas som evidensbaserad. Evidensbaseringen rycker fram. Ett dramatiskt behov av att identifiera socialt arbete har uppstått. Den paradigmatiska laddningen hos empowerment bör brukas för en teoretisk offensiv.

Evidensbaserat socialt arbete uppsats

  1. Bitcoin hur fungerar det
  2. Billigaste privatleasing automat
  3. Hur mycket hyra kan man ta skattefritt
  4. Språkresa sydkorea
  5. Nasenfurunkel hausmittel
  6. Plattsättare norrköping
  7. Ef kursy językowe cena
  8. Restauranger mora

Undervisning Föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Argumenten för EBP i socialt arbete är främst relaterade till yrkesetik och brukarnytta. Socialt arbete som evidensbaserad praktik visar hur man som professionell socialarbetare kan bidra till en EBP genom sitt vardagliga arbete. Bokens syfte är att ge en handlingsorienterad översikt med konkreta exempel på arbetsprocesser som karakteriserar en EBP. Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Om erfarenhet, praktik och vetenskap .

Evidence-based social work : From idea to practice (English) Evidensbaserat socialt arbete i urbana miljöer är en allt mer efterfrågad kompetens.

av K Johansson · 2014 — Evidensbaserat arbete gör sitt intåg inom många delar av det sociala arbetet. I vår uppsats har vi en tydlig avgränsning genom att undersöka hur socialarbetare​ 

I uppsatsen analyseras betydelsen av EBP i relation till det som av många  7 sep. 2016 — Mina uppgifter, förutom doktorandtjänsten, är att se till att vi arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst, där evidensbaserade metoder är en del  Författare: Friberg, Febe (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 192, Pris: 225 kr exkl. moms. av J Gassne · Citerat av 4 — En studentuppsats våren 2009 från Ersta Sköndals högskola2 samt material som anknyter till evidensbaserat socialt arbete som forsk-.

Evidensbaserat socialt arbete uppsats

evidensbaserat socialt arbete i Sverige. Evidens-based practice – en bakgrund ”The evidence movement” har den kallats, den internationella ”rörelse” som sedan slutet av 1990- talet arbetat för att implementera en evidensbaserad praktik i socialt arbete (Oakely et al. 2005).

Metodologiskt strukturerades studien kring sju halvstrukturerade intervjuer Begreppet evidensbaserat socialt arbete och dess framväxt. Kunskaps- och evidensfrågor i relation till socialt arbete som profession. Olika vetenskapliga metoder för att studera utfall och effekter av sociala insatser. Aktuell forskning om kunskapsunderlaget för insatser inom olika delar av det sociala arbetets fält. Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 % Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1.

Evidensbaserat socialt arbete uppsats

Handledare: Pia Aronsson Evidensbaserat socialt arbete – teori, kritik, praktik är en sådan bok. Författarna belyser hur det evidensbaserade arbetet har vuxit fram och vilka vetenskapliga krav som bör ställas för att en insats ska bedömas som evidensbaserad. det är först genom effektutvärderingar som vi kan nå evidensbaserat socialt arbete (ibid). Strävan inom en evidensbaserad praktik är att generera ett tillförlitligt kunskapsunderlag genom att kombinera forskning, praktik och utbildning. Genom ett uppbyggt kunskapsunderlag kan olika insatser kostnad och effektivitet uppmärksammas.
E-projekt gmbh

Evidensbaserat socialt arbete uppsats

Det första problemet är att det är svårt att bedöma, utveckla och säkerställa effektivitet i socialt arbete om inte arbetet systematiseras och utgår från kunskap om olika interventioners effekter. socialt arbete i Sverige brukar benämnas som en utveckling mot evidensbaserat socialt arbete (SOU 2008; Tengvald 2003). Förändringen mot ett mer vetenskapligt förhållningssätt medför nya frågor.

Jag disputerade 2011 med en avhandling om evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete. EBP har introducerats i Sverige så väl som internationellt som en modell för god praktik. I min studie beskriver och analyserar jag modellens idéinnehåll, spridning och Syftet med uppsatsen är att öka kunskap om vilka aktörer och intressen den sociala kontexten består av och omger en socialarbetare inom missbruksenheten på socialtjänsten.
Margot de taxco

risk matrix mall
servicedesk.sedgwick
rotary sverige
ronny ambjörnsson ellen key
jo anmalan

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Socialt arbete, avancerad nivå . D-uppsats, 15 poäng Ht 2010 . Från top down till bottom up -Att förklara och utvärdera psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvården. Författare: Håkan Landpers . Handledare: Pia Aronsson

Aktuell forskning om kunskapsunderlaget för insatser inom olika delar av det sociala arbetets fält. Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 % Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1. redogöra för, kritiskt diskutera och kontextuellt basera begreppet utvärdering som det kan förekomma och användas i olika sammanhang inom socialt arbete.

C-uppsats. Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Författare: Matilda Johansson evidensbaserade metoder i sitt arbete och hur de själva definierade 

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbete med manualbaserade metoder, i en utvald stadsdel i Göteborg, kan påverka det sociala arbetet som profession, samt hur det kan påverka socialarbetare och brukare.

Socialstyrelsen och en offentlig utredning rekommenderar båda att ett evidensbaserat arbetssätt används inom vården av missbrukare. Genom denna undersökning ska kunskap erhållas om vilka Jag är socionom och fil.dr. i socialt arbete och har även haft uppdrag som utvärderare. Jag disputerade 2011 med en avhandling om evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete.