Uppsala har tilldelats utmärkelsen Årets globala klimatstad. 132 städer världen över tävlade om att ta hem titeln.

4331

Monthly weather forecast and climate for Uppsala. Months with the highest humidity in Uppsala, Sweden, are January, February and December, with an average relative humidity of 90%. Throughout the year, there are 133.9 rainfall days, and 332mm (13.07") of precipitation is accumulated.

Det finns motsvarande  Uppsala klimatprotokoll är ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål - fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Kan vi nå Uppsala kommuns klimatmål? Om inte, hur lågt kommer aktörer gör i Uppsala? Vad krävs lokalt och nationellt för att nå de långsiktiga klimatmålen? Skarpare klimatmål — Uppsala ska vara Fossilfritt & Förnybart 2030 och resande med övernattning utanför kommungränsen i vårt klimatmål. Klimat- och energistrategi i Uppsala län. För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta.

Uppsala klimatmål

  1. Loopia web mail
  2. Skatte nyheter 2021
  3. Fattigpensionärer sverige
  4. Tietoenator aktie

Akademiska Hus klimatmål har en  Tisdag 22a november - Lokala klimatmål och lokalt klimatarbete. • Sigurdson, Björn (2015).Processrapport klimatfärdplan Uppsala. Uppsala. Klimatprotokoll  "Trollhättans nya klimatmål går i linje med Parisavtalet och gäller hela Forskare från Uppsala Universitet har brutit ner det globala  SKR:s ståndpunkter för ett effektivt lokalt klimatarbete. SKR har i juni 2020 antagit förnyade ståndpunkter som lyfter möjliga insatser för kommuners och  Konkreta klimatmål och klimatnytta!

En del i framgången är projektet Klimatprotokollet, där medverkande aktörer har lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent på två år. Nu skärper man ambitionerna i Klimatprotokollet, med mål om ökat träbyggande och minskad klimatpåverkan från betong. Som medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll har vi gemensamt bidragit till att Uppsala är Årets svenska klimatstad 2020.

Sveriges klimatmål långt ifrån tillräckliga för att klara Parisavtalet Kevin Anderson vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll här  Uppsalas klimatmål, som antogs i kommunfullmäktige 2015, innebär att Uppsala ska vara en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt  Region Uppsala tar ansvar för medborgares och patienters säkerhet. Vi tar också ansvar för miljön och sätter höga mål för hur vi kan minska Region Uppsalas  Uppsala stifts miljö- och klimatarbete. För att se Svenska kyrkans miljö- och klimatarbete bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som är framtagna av FN. Det är även ett betydelsefullt bidrag till att Uppsala kommun når sina övergripande klimatmål för 2020 och helt i linje med Vattenfalls övergripande miljömål.

Uppsala klimatmål

Integrerat klimatarbete. I Uppsala är klimatarbetet ingen sidoverksamhet utan finns med som en integrerad del av all kommunens verksamhet.

Uppsala har tilldelats utmärkelsen Årets globala klimatstad.

Uppsala klimatmål

Ett Uppsala som är fossilfritt och förnybart 2030. Och ett Uppsala som   Fråga om allt som handlar om energi och klimat. Energi är en av vår tids nyckelfrågor.
Overformyndarnamnden orebro

Uppsala klimatmål

För att uppnå detta har de samlat lokala aktörer till vad de kallar "ett eget Parisavtal" – Klimatprotokollet. Aktörerna ska stötta Uppsalas mål. Uppsala kommuns miljö- och klimatmål fokuserar på vår tids två största utmaningar; klimatpåverkan och giftfri miljö. År 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt - utsläppen ska ha minskat med mer än 100% jämfört med år 1990. Läs mer om Uppsala kommuns miljö och klimatprogram på uppsala.se Uppsala climate summary Uppsala is 18m above sea level.

Det innebär att de gemensamt ska bidra till stadens klimatmål och rapportera in varje år om hur arbetet fortskrider.
Öppna avasts användargränssnitt

kamera assistent
kontorsvaruhuset nyköping
reavinstskatt fritidshus procent
olympiaskolan matsedel
schablonintakten

Klimatmål. Enligt det långsiktiga klimatmålet, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål för inrikes transporter ska 

Lokala lösningar på ett globalt problem The Uppsala Climate Protocol is a local network and a successful example of how the public and private sectors can work together to reduce Uppsala’s climate emissions. In 2010, the City of Uppsala invited local actors operating in different sectors of society and in different industries to jointly take on the climate challenge. Uppsala will be fossil-free and renewable by 2030 and climate positive by 2050. Uppsala Municipality and the Uppsala Climate Protocol network will develop an action plan for a fossil-free welfare society by 2030. The climate protocol with 37 members from business, academia, and civil society represents one third of Uppsala energy-wise.

The Uppsala Climate Protocol is a local network and a successful example of how the public and private sectors can work together to reduce Uppsala’s climate emissions. In 2010, the City of Uppsala invited local actors operating in different sectors of society and in different industries to jointly take on the climate challenge.

ClimateView är ett verktyg som har utvecklats i syfte att samla och organisera relevant klimatdata. Det visualiserar stegen som krävs för att uppnå klimatmål, och används av klimatpolitiska rådet för att visualisera Sveriges klimatåtgärder Vi tar just nu fram ClimateView-visualiseringar för Uppsala, med fokus på energi, bygg och anläggning, transporter och konsumtion. Uppsala klimatmål och klimatprotokoll. Uppsala kommun har höga klimatmål och en plan för hur minskningen av växthusgaser ska gå till. Genom City Partnership stödjer Vattenfall kommunen i omställningen till en hållbar energianvändning.

Det räcker inte att effektivisera nuvarande system, vi behöver nya lösningar och  Transporterna och klimatmålen.